Galegos no Exército de Euzkadi. 1936-37

Balchada Outeiral, Sergio
Deputación de Pontevedra, 2022


Cando a primeiros de outubro de 1936 os milicianos do batallón CNT n.º 1 Bakunin se instalaron en Amurrio para ocupar posicións na fronte arabesa non pasaron desapercibidos entre a poboación local, entre outras cousas, polo acento galego de moitos dos seus compoñentes.
A presenza de milicianos oriúndos de Galiza no Euskadiko Gudarostea, ou Exército de Euskadi, de feito, non foi anecdótica. Aínda que non se pode asegurar o número preciso destes, a cifra supera moi posiblemente os 2000 efectivos. Ademais de no mentado batallón Bakunin é notoria a participación galega nalgúns do outros 75 batallóns que completan as forzas vascas, por exemplo, o Celta, que solicitara unha bandeira “que llve como emblema algo que simbolice a rexión galega”, petición feita polo capitán Manuel Lampón Ríos (A Pobra do Caramiñal) e o tenente José Paz Davila (galego, mais sen confirmar o seu lugar de procedencia).
Os capítulos do libro tratan temáticas como ‘Trintxerpe. A quinta provincia galega’, ‘Guipuzkoa. Ás barricadas’, ‘José Echeverría Novoa. O galego que puido ser lehendakari’, ‘Bilbo. A formación dos batallóns’, ‘A mariña auxiliar de Euskadi. Os galegos que morreron na batalla de Matxitxako’, ‘ 31 de marzo de 1937. O principio da fin’, e finalmente ‘Despois de Santoña. Unha longa noite de pedra’.

Un Problema de Disciplina en el Sector de Baranbio

Etiquetas

, , ,

El problema de la disciplina parece un asunto sempiterno dentro del Euskadiko Gudarostea. Mantiene preocupado al Estado Mayor vasco y busca fórmulas adecuadas para mantener en atados en corto a los milicianos bajo su mando. Desobediencia a la oficialidad con continuas réplicas a las órdenes emitidas, abandono de las posiciones por motivos variados y prosaicos, abuso de autoridad y robos e incautaciones de dudosa legalidad en los caseríos próximos a las posiciones ocupadas.


Las circulares y disposiciones emanadas del Alto mando tropiezan en muchos casos con la desidia de los jefes de los batallones y el nulo aprecio que lo combatientes hacen de las mismas.
En este orden de cosas podemos enmarcar la Orden del día 10 de enero de 1937 para el sector de Baranbio (Lezama, Amurrio, Araba) enviada al comandante del batallón Nº 61 UGT Nº 10 Víctor Fernández Puente (AHE/EAH. Ejército Vasco, Nómina Batallones, Caja 61, Expdte 1) . En realidad se trata de un batallón incompleto cuyas dos primeras compañías permanecen en el sector entre diciembre de 1936 y febrero de 1937 (Vargas, 2015).

Sello del Bon. Nº 61 UGT Nº 10 (AHE/EAH)

Sigue leyendo

Amador Garrido: O Capitán do Bakunin

Etiquetas

, ,

*O presente artigo foi publicado orixinalmente o 09/10/2020 na blogoteca da asociación Fato Cultural Galego Daniel de Castelao.

Amador Garrido García nace en Vigo no 1908. No decurso, quizais de finais dos anos 20, recala en Euskadi establecéndose en Trintxerpe onde acode ao chamado dos moitos postos de traballo que reclama a captura do bacallau. Debeu ser un home cunha forte impronta de ideas sociais posto que dende moi cedo ingresa no sindicato de pescadores El Avance Marino da CNT. De feito ocorre o 01 de setembro de 1931 có número de afiliado 795.

Archivo Histórico de Euskadi/Euskadiko Artxibo Historikoa (AHE/EAH).
Sigue leyendo

La batalla de Fornelos: La muerte de los Avalle.

Etiquetas

, , ,

En junio de 1482 Pedro Álvarez de Soutomaior, conde de Camiña (conocido con el sobrenombre de Pedro Madruga), se encuentra en la iglesia compostelana de San Pedro de Fóra. Negocia con Fernando Bermudez de Castro, arcediano de Nendos y también señor de Montaos, el intercambio de las fortalezas y jurisidicciones de Fornelos (Crecente, Pontevedra) y Penaflor(Vila, 2010); fortaleza ubicada probablemente muy cerca de Caldas de Reis (Pontevedra), en terrenos del actual ayuntamiento de Moraña (Pontevedra).

San Pedro de Fóra(https://www.senditur.com/)
Sigue leyendo

Antonio Sánchez Ferrol: Altza, 1936 – Gurs, 1939.

Etiquetas

, , ,

*Artigo publicado orixinalmente o 22/02/2020 en Estibaus.

Antonio nace en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) no 1910. Aínda cativo os seus pais deciden marchar da Galiza e instalarse en Plentzia (Bizkaia) (Prieto, 2009). Alí casa coa Maruritarra María Bilbao. Moi probablemente convértese en veciño de Altza nos primeiros anos da década dos anos 30 do século pasado. Naqueles anos nos que é abondosa a demanda de homes do mar galegos para completar as tripulacións dos bacaladeiros da PYSBE (Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España) da veciña vila de Pasaia. En Pasajes (coma se coñece na Galiza á vila guipuscoana) traballan e alternan cos seus paisanos nas tabernas; mais moitos deles gardan veciñanza nas poboacións ao seu rente coma Altza, Herrera ou mesmo Donostia. É o que o presidente de O Fato Castelao, Filipe Domínguez, distingue como Trintxerpe distrito e histórico (Cano, 2019).

Homes que deseguida van mostrar a súa face máis combativa nos ámbitos sociais e laborais, integrando os distintos sindicatos de clase existentes ou mesmo constituindo un deles, caso do Pasaitarra El Avance Marino vinculado á CNT. As reivindicacións laboraios e as folgas vanse a convertir en habituais na bisbarra durante os anos republicanos.

Fotografía da ficha da Marina Auxiliar de Euzkadi de Antonio Sánchez Ferrol. httpwww.marinavasca.eu

No caso de Antonio sabemos da súa afiliación á UXT aínda que non o sindicato concreto onde milita. Sobre a súa participación nos primeiros compases da contenda civil non temos atopado pegada, mais é plausible a súa implicación nalgunha das columnas milicianas que operan no verán de 1936. Posteriormente, unha vez perdida a provincia de Gipuzkoa para a República, o seu nome aparece relacionado coa Marina Auxiliar de Euzkadi. Ésta nace o 24 de outubro de 1936 póñéndose a súa fronte o capitán de corveta Federico Monreal e Pilón, ao cabo tamén nomeado polo goberno republicano xefe das Fuerzas Navales del Cantábrico (Pardo San Gil, 2008). Para a súa creación o goberno vasco deposita a súa confianza en Joaquín de Eguia. Dende 1933 exerce coma Subinspector de 2ª del Cuerpo de Servicios Marítimos y Subdelegado Marítimo de Bilbao.

Sigue leyendo

Dilixencia 1304: A Declaración dun miliciano de Nogueira de Ramuín.

Etiquetas

, , ,

O día 31 de maio de 1937 ás 23 horas comparece para prestar declaración, polos feitos acontecidos o 18 do corrente, o miliciano Benito Iglesias Rodríguez. A declaración ten lugar en Bilbo na Comisaría de Orde Público e están presentes o axente de garda Amadeo Hernández asistido polo garda Jesús Vicioso. A dilixencia é consignada có número de saída 1304 (AHE/EAH. PS. Bilbao, 0197_0110).


Benito Iglesias conta por aquel entón con 27 anos; é natural de Loña do Monte, parroquia pertencente ao ourensán concello de Nogueira de Ramuín. Está acusado de penetrar, xunto con outros tres camaradas de armas, nun caserío coa intención de perpetrar un roubo e fuxir da Ertzaña cando o corpo policial fai acto de presencia no lugar (AHE/EAH. PS. Bilbao, 0197_0110).

Milicianos asturianos en 1936 (https://memoriadigital.asturias.es/)
Sigue leyendo

Los Granizo y otros bandidos del Gorbea

Merino Zulueta, Aketza

Txertoa, 2021

En las localidades del Alto Nervión ha llegado hasta nuestros días una leyenda, transmitida por tradición oral, sobre la existencia en otro tiempo de una temible banda de salteadores de caminos conocida como los Granizo. Aketza Merino ha buceado en los archivos hasta descubrir que estos bandidos verdaderamente actuaron en el Camino Real de Altube y el entorno del Gorbea, aunque, como cabía esperar, de manera mucho más modesta a la que les atribuye la leyenda. Pero, además, ha descubierto que no solo ellos sino también sus padres fueron salteadores. Más allá de la anécdota, el estudio permite al autor contextualizar el fenómeno del bandolerismo, mucho más extendido en Euskal Herria de lo que habitualmente se piensa, y, sobre todo, nos proporciona una imagen sobre la clase más desfavorecida del mundo rural vasco, que para nada era igualitario, en un siglo XIX en el que la sociedad tradicional se hallaba sumido en una profunda crisis agravada por las continuas guerras.

Anarquistas gallegos en Amurrio. Octubre de 1936-mayo de 1937.

Etiquetas

, , ,

*Publicado originalmente en el nº 56 de la revista Aztarna, junio 2021.

En octubre de 1936 se instala en el reformatorio de Amurrio el primero de los batallones organizados por la CNT vasca. Se trata del CNT Nº 1 Bakunin, el número 21 del Euskadiko Guadarostea o Ejército de Euzkadi. Se integra en la 4ª División, 5ª Brigada. Brigada donde también se encuentra el batallón Nº 14 Araba (PNV) y el Nº 29 Leandro Carro (PCE).
La CNT crea al inicio de la guerra un Comité Militar Antifascista en la escuela de Ingenieros de La Casilla presidido por Primitivo Rodríguez. Este comité consigue constituir 7 batallones de Infantería y 1 de Ingenieros que pasa a la reserva. Son: CNT Nº 1 Bakunin, CNT Nº 2 Malatesta, CNT Nº3 Isaac Puente, CNT Nº 4 Sacco y Vanzetti, CNT Nº 5 Durruti, CNT Nº 6 Celta e CNT Nº 7 Internacional. También se forma una banda de música denominada Libertad.


El Bakunin se origina en septiembre de 1936 y en sus filas se encuadran milicianos oriundos de Gipuzkoa entre los cuales encontramos una numerosa partida de gallegos llegados de Trintxerpe (Pasaia), conocida como la quinta provincia gallega. Se trata de combatientes fogueados en los combates habidos en Gipuzkoa durante el veranon que vienen de protagonizar combates en los frentes de Oiartzun, Errenteria, Erlaitz, Peñas de Aia, Irún o Santiago Mendi.
La citada colonia gallega trintxerpetarra nace al albur de la demanda de mano de obra por parte de la factoría de la PYSBE (Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España) para llevar a cabo la pesca industrial del bacalao. Los hombres de mar de las rías gallegas comienzan a llegar a la comarca ya en los años 20, pero es realmente en los años republicanos cuando su presencia es masiva. De hecho el conocido como barrio de Trintxerpe emerge para alojar a los nuevos trabajadores y a sus familias, en una zona de marismas donde se ubica el caserío de Trintxer.

Sigue leyendo

Evasión de comestibles: Decreto de Zona de Guerra e Intendencia Militar.

Etiquetas

, , , ,

El 18 de octubre de 1936 el Boletín Oficil del País Vasco se hace eco del decreto emanado por el Departamento de Defensa del joven Gobierno de Euzkadi por el cual se establece una zona de guerra afecta a la línea de combate, que comprenderá todo el territorio inmediato al frente de batalla integrado por los de las jurisdicciones de los términos municipales que el Estado Mayor designe (EAH/AHE. Fondo Santiago Aznar, L5, Nº 582).


En fecha 2 de mayo de 1937 el general Francisco Llano de la Encomienda, a la sazón Jefe del Ejército del Norte desde noviembre del año anterior amplia el territorio que debe permanecer bajo esta etiqueta:
Deben declararse zona de guerra todas las ocupadas por las Divisiones, desde los cuarteles generales a la línea de fuego (AHE/EAH. PS Bilbao, 0238_014).

Acemileros del Bon. Leandro Carro (Fotografia en http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/  (Fuente: Flicker. Los lugares de la memoria)
Sigue leyendo